Είσοδος
Μενού


Το έργο FOODING θα δημιουργήσει 1 διασυνοριακό καλάθι παραδοσιακών προϊόντων της Μεσογειακής βιώσιμης διατροφής που θα ξεχωρίζει για τις θεραπευτικές, θρεπτικές και υγιεινές πτυχές (αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική δραστηριότητα) των προϊόντων, των οποίων οι ιδιότητες θα περιγράφονται σε ένα φυλλάδιο.
Για τον προσδιορισμό της καινοτομίας τροφίμων θα πραγματοποιηθεί 1 κοινόχρηστη βάση δεδομένων των καινοτόμων τεχνολογιών και 8 περιοδείες με τους επιχειρηματίες του τομέα των τροφίμων και των νεωτεριστών θα διοργανωθούν από τις Ιταλικές Επαρχίες και τις Ελληνικές Περιφέρειες? θα πραγματοποιηθεί 1 portal για τους ενδιαφερόμενους φορείς των παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων της διατροφικής αλυσίδας (αγορά για την καινοτομία) .2 Θερμοκοιτίδες εκκίνησης θα δημιουργηθούν ή θα ενισχυθούν στην Απουλία και στην Ελλάδα για την επιλογή και την υποστήριξη 30 νέων δράσεων καινοτομίας στην υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων στον παραδοσιακό τομέα των τροφίμων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Το σχέδιο θα παράσχει 4 Αίθουσες Επίδειξης Εμπειρίας Τροφίμων (1 στην Απουλία, 3 στην Ελλάδα) συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων γεύσης, για την αξιοποίηση των προϊόντων και τη σύνδεσή τους με τον τουριστικό τομέα. 12 θεματικά εργαστήρια με φορείς της διατροφικής αλυσίδας, 6 επιδείξεις μαγειρικής και 6 συναντήσεις brainstorming για να καθορίσουν τη στρατηγική για την προώθηση παραδοσιακών τροφίμων στον τουρισμό. 20 επιχειρηματικές συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ αγροκτημάτων και τουριστικών ΜΜΕ για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των παραδοσιακών επιχειρήσεων τροφίμων και των τουριστικών ΜΜΕ που να ευνοούν τη σύντομη διατροφική αλυσίδα. 1 κοινό σχέδιο προώθησης στην αγορά, και 1 Σχέδιο διαχείρισης πελατών θα πραγματοποιηθεί (CRM : Customer Relationship Management) για να αξιοποιηθεί το καλάθι των προϊόντων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 1 εικονικό εμπορικό κέντρο θα πρέπει να εφαρμοστεί για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες των παραδοσιακών προϊόντων (δράσεις για τη διεθνοποίηση) .1 κοινή στρατηγική ατζέντα με συγκεκριμένες δράσεις για την ανάπτυξη της ιταλικής και ελληνικής εδαφικών συλλογικών σημάτων θα καταρτιστεί για να αξιοποιήσει τα παραδοσιακά προϊόντα στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ 2014 – 20. 1 κατευθυντήρια γραμμή για την ιχνηλασιμότητα και την πιστοποίηση των προϊόντων που περιλαμβάνονται στα χωρικά σήματα θα καταρτισθεί.

FacebookG+TwitterRSS